Municipality:

Eng Municipality ass en Zesummeschloss vu méi Barangay'en. De 'Chef' vun der Municipality ass de 'Mayor', vergläichbar mat eisem Buergermeeschter.

Barangay:

All Philippinesch Municipality ass agedeelt a verschidden Barangay'en, vergleichbar bei eis mat engem Duerf, respektiv Staatdeel,amfong aus Verwaltungsgrenn. Fir dat ganzt besser kontrolleieren ze kennen, huet all Barangay een oder eng 'Barangay Captain' dei sech em deen Deel kemmert.

Sitio:

Déi eenzel Barangayen sin nach eemol an Sitioen agedeelt.