Fraen a Mammen Déifferdeng-Fousbann

D'Fraen a Mammen vub der Sektioun Déifferdeng - Fousbann spenden 600€ fir Aide Philippines

Wëllef vun den Déifferdenger Guiden a Scouten

Eis Wëllef hun am Januar en Don un Aide Philipinnes gemaach, mat de Suen déi si Neijorsdag am Altersheim kritt hun... more in pdf...

Fraen a Mammen Bech/Hemstal

Fuesent 2014: d’Neioplo vum traditionelle Kannerfuesbal vun de Fraen a Mammen Bech/Hemstal mat verschiddene Neierungen hat den 2. Mäerz 2014 grousse Succès.

Mam Erléis gëtt wéi ëmmer ee gutt Wierk ënnerstëtzt: Am Kader vun hirer Generalversammlung den 18.03.2014 hunn d’Fraen a Mammen Bech/Hemstal der Associatioun „Aide Philippines – Olivier Conrardy“ ee Scheck iwwer 1.500.- € iwwerreecht. Uschléissend hu Vertrieder vun dëser Associatioun de Projet mat enger Opschloss räicher PowerPoint-Presentatioun virgestallt.

Contern hëlleft

Geoffrey Thierry, Präsident der Intregrationskommission, stellte Olivier Conrardy vor, den Gründer von “Aide Philippines” der über seinen ersten abenteuerlichen Einsatz im Wirbelsturmgebiet...more in pdf...

Table Ronde Luxembourgeoise

Le comité national de la « Table Ronde Luxembourgeoise » ainsi que les 6 Tables locales sont venus en aide aux victimes du typhon Haiyan aux Philippines en faisant un don spontané de 5.200 € à l'Association "Aide Philippines"... more in pdf...

Hotelschoul Dikkrech

Trinkgeld für einen guten Zweck

Schüler der Diekircher Hotelfachschule Alexis Heck unterstützen "Aide Philippines"...more in pdf... 

Schoul 2000 vun Zolwer

D'Kanner vun der Grondschoul 2000 vun Zolwer spenden 4.000 €

D'Chorale vu Buer

D'Chorale vu Buer spend 525 €

Amis du Guidisme Beetebuerg

Großzügige “Amis du Guidisme” aus Bettemburg

Im Rahmen der alljährlichen Schecküberreichung an soziale Werke konnten...more in pdf... 

Amis du Guidisme Beetebuerg

Großzügige “Amis du Guidisme” aus Bettemburg

Im Rahmen der alljährlichen Schecküberreichung an soziale Werke konnten...more in pdf... 

APERM Reckange/Mess

Die Elternvereinigung der Grundschule Reckange/Mess spendete am Rande der Veranstaltung 300 € zugunsten der Opfer auf den Philippinen... more in pdf...