Schoulsportdag an der Grondschoul zu Reckéng-Mess

Schoulsportdag an der Grondschoul zu Reckéng-Mess
Wéi all Joer ëm dëss Zäit, ginn d’Reckenger Grondschoulkanner immens sportlech. Net nëmmen dat si sech mam Kucheverkaf schonns fir Aide Philippines engagéiert hunn, neen och hiere Schoulsportsdag leeft ënnert dësem Motto:
Elo ënnerstëtzen mir “Aide Philippines” mat engem Charity Run.
D’Léierpersonal aus der Grondschoul vu Reckéng-Mess
Wann di jonk Sportler sech fir eis druginn ass d’AIDE PHILIPPINES Team och zu Reckéng a verdeelt no dem Run de Leefer e philippineschen Vitamins-Cocktail.